GKo Art Studio diseinuarekin, artearekin eta komunikazioarekin zuzenean lotutako lan-eremu bat sortzeko beharretik sortu zen.

Gaur egun, hainbat zerbitzu eskaintzen ditugu:

  •  Serigrafia_ Inprimaketa Fine Art_Errotulazioa
  •  Ikusizko komunikazioa_Muralismoa_Diseinu grafikoa
  • Zuzendaritza artistikoa_Kuraduria

GKo Art Studio nació de la necesidad de crear un espacio de trabajo relacionado directamente con el diseño, el arte y la comu.nicación.

Actualmente desarrollamos diferentes servicios:

  • Serigrafía_ Impresión Fine Art_Rotulación
  • Comunicación visual_Muralismo_Diseño gráfico
  • Dirección artística_Curaduría

 

 

  • Ikusizko komunikazioa_Muralismoa_Diseinu grafikoa /// Gure helburua kalitate handiko horma-irudiak egitea da, oreka estetikoa ematen duten elementuekin, eta ikuslearengan eragina duten sentsazioak sortzea. Horma-irudiak beren ingurunearen parte izatea nahi dugu, hiri-espazioari edukia emanez. Kultura artistiko eta bisuala ematen duena erreferentzia-elementu bat izanez.
  • Comunicación visual_Muralismo_Diseño gráfico /// Nuestro objetivo es la realización de murales de gran calidad, con elementos que aporten un equilibrio estético, así como una serie de sensaciones que impacten en el espectador. Deseamos que los murales formen parte de su entorno, aportando contenido al espacio urbano. Siendo en todo momento un elemento referencial que aporte cultura artística y visual.

 

Hemen gaude _ Estamos aquí

Euskal Herria Kalea  2 . 20400 IBARRA